Program

Seminarium „Konserwacja Zabytków. Czyste reguły nowoczesnej konserwacji".
Metody czyszczenia powierzchni architektonicznych 

15 maja 20198:45-9:30
Rejestracja i powitalna kawa
9:30-9:45
Powitanie uczestników  Michał Reck, Prezes Zarządu Remmers Polska
9:45-10:00
    
Przedstawienie prelegentów Akademii Bernharda Remmersa i wprowadzenie w tematykę seminarium Jacek Olesiak, Remmers Polska
10:00-11:30
Metody czyszczenia powierzchni architektonicznych. Innowacyjne technologie odpowiednie dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych.
Część 1

Jens Engel, Bernhard Remmers Akademie
 • Podstawowa wiedza na temat ochrony elewacji
 • Czyszczenie i konserwacja elewacji
 • Metody czyszczenia: fizyczne i chemiczne
 • Inne metody czyszczenia (peel-off i czyszczenie bezemisyjne)
 • Studium przypadku (Muzeum Louvre, Hotel de Rohan w Paryżu, Westminster i Big Ben w Londynie) 
11:30-12:00
Przerwa na kawę
12:00-13:30
Metody czyszczenia powierzchni architektonicznych. Innowacyjne technologie odpowiednie dla obszarów wewnętrznych i zewnętrznych.
Część 2

Jens Engel, Bernhard Remmers Akademie
13:30-14:30
Przerwa obiadowa
14:30-15:00
Studium Przypadku
Metody czyszczenia powierzchni i rzeźby architektonicznej na przykładzie Świątyni Hatszepsut w Deir El-Bahari i Sarkofagu Jana III Sobieskiego w Kościele oo. Kapucynów w Warszawie
Rajmund Gazda, Główny Konserwator
Polsko - Egipskiej Archeologicznej i Konserwatorskiej
Misji w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari
15:00-15:15
Studium Przypadku
Odczyszczenie powierzchni gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie, Pałac Biskupa Erazma Ciołka  
Marek Wawrzkiewicz, Pracownia
Konserwacji i Restauracji Rzeźby kamiennej, Stiuku
i Ceramiki, WKiRDS, Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie
15:15-15:45
Studium Przypadku
To clean or not to clean? - oto jest pytanie. Kilka refleksji na temat oczyszczania odlewów gipsowych z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.
Anna Kłosowska, Kierownik Pracowni Konserwacji Rzeźby
Muzeum Narodowego w Krakowie
15:45-16:30
Dyskusja, FAQ Jacek Olesiak, Remmers Polska
16:30
Zakończenie Seminarium

Prelegenci

Jens Engel
Po ukończeniu studiów w zakresie inżynierii lądowej i wodnej na RWTH Aachen (specjalizacja materiały budowlane i budownictwo inżynieryjne) pracował dla kliku biur architektonicznych jako specjalista ds planowania odpowiedzialny za projekty renowacyjne i konserwatorskie. Od 2000 roku pracuje dla Remmers Baustofftechnik GmbH, początkowo jako pracownik naukowy w dziedzinie ochrony zabytków, a od 2003 roku jako Manager Działu Planowania Obiektowego (Remmers Fachplanung), odpowiedzialny za renowację dużych obiektów, jak również unikalnych obiektów zabytkowych - od wstępnego planowania do realizacji. Od 2012 roku jest Managerem Produktu ds. Ochrony Budowli i Elewacji.
Rajmund Gazda
 Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Główny konserwator Polsko-Egipskiej Archeologicznej i Konserwatorskiej Misji Hatszepsut w Deir El Bahari (lata 1993-2002 oraz 2008-2019). W latach 2001 -2004 pełnił funkcję Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadził także badania i programy prac konserwatorskich zabytków architektury w Polsce (np. Zamek w Radzyniu Chełmińskim, Bazylika we Fromborku, kościoły: Św. Krzyża w Pułtusku, Dwory: Willa Zameczek w Konstancinie Jeziornej) oraz zarządzał realizacjami konserwatorskimi. tj. konserwacja nagrobków na Cmentarzu Powązkowskim i Ewangelicznym w Warszawie). Brał udział w programie naukowym Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (Misje w Saqqara i Starym Kairze). Współpracował z Misją Uniwersytetu w Heilderbegu na terenie Necropoli Nobli w Tebach Zachodnich (rok 1998)  oraz American Reaserch Center – Stary Kair (rok 1999).
Marek Wawrzkiewicz
 Konserwator Dzieł Sztuki. Wykładowca na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w Katedrze Konserwacji i Restauracji Rzeźby w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej Stiuku i Ceramiki. Autor wielu opracowań i realizacji konserwatorskich z zakresu konserwacji zabytkowych obiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kamiennych i ceglanych. Konserwator prowadzący interdyscyplinarny zespół wykonawczy m.in. przy realizacji programów badawczo-konserwatorskich we wnętrzach Katedry w Sandomierzu i Katedry w Opolu. Zainteresowania badawcze: aspekty techniczne i technologiczne historycznych metod konserwacji kamienia.  
Anna Kłosowska
 Konserwatorka dzieł sztuki. Ukończyła studia na Wydziale Konserwacji I Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na kierunku Konserwacja Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Konserwacji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej, nagrodzony przez Generalnego Konserwatora Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie. Brała udział w kilku kampaniach Polsko-Egipskiej misji Archeologicznej w Saqqara w Egipcie. Od ponad  dwudziestu lat pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie, jako kierowniczka Pracowni Konserwacji Rzeźby i Sztuki Współczesnej. Zajmuje się konserwacją obiektów wykonanych z klasycznych tworzyw rzeźbiarskich oraz dzieł sztuki współczesnej i nowoczesnej. Bierze udział w naukowych projektach konserwatorskich i badawczych dotyczących konserwacji prewencyjnej i ochrony zbiorów.  Autorka i współautorka kilkudziesięciu Programów Prac Konserwatorskich dotyczących zabytków architektury.

Zgłoszenie


Termin rejestracji upłynął 7 maja 2019 roku.
Lista uczestników została zamknięta.

Lokalizacja


Centrum Konferencyjne Willa Decjusza
ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków
Renesansowa Willa Decjusza to miejsce wyjątkowe na skalę Polski i Europy.  Otoczony zielenią zespół pałacowo-parkowy Willi Decjusza sprzyja wyciszeniu, koncentracji oraz wprowadza miły nastrój.  Willa Decjusza położona jest około 5 minut jazdy samochodem od centrum Krakowa i około 10 minut od lotniska w Balicach.

Akademia

Akademia Bernharda Remmersa

Akademia Bernharda Remmersa (BRA) została powołana do życia z inicjatywy rzemiosła, Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (DSDS) oraz Firmy Remmers. Jednym z celów jej działalności jest przyczynianie się do zachowywania dziedzictwa architektonicznego dla przyszłych generacji. Aby to realizować, już od ponad 20 lat są organizowane w Niemczech wykłady oparte na doświadczeniu i skierowane do praktyków. Dotychczas z oferty tej skorzystały już dziesiątki tysięcy odbiorców, współtworząc przez swoje aktywne uczestnictwo szczególnego rodzaju miejsce wymiany doświadczeń i myśli – platformę informacyjną dla rzemiosła.

Od 2018 roku platforma ta rozwija się na arenie międzynarodowej. Pod wspólną nazwą „Konserwacja Zabytków” oraz przy wsparciu lokalnych ekspertów oraz specjalistów z poszczególnych spółek-córek Remmers w Polsce, Rosji, na Białorusi zostanie przeprowadzona seria seminariów pod szyldem Akademii.

W tym roku pod szyldem Akademii pod nazwą „Konserwacja Zabytków. Czyste reguły nowoczesnej konserwacji” przy wsparciu lokalnych ekspertów przeprowadzimy kolejne seminarium. W ramach całodziennej sesji pragniemy przekazać Państwu wiedzę na temat metod czyszczenia powierzchni architektonicznych, a wszystko to z uwzględnieniem aktualnych wymagań na ograniczenie emisji. Ponadto treści te będą ilustrowane przykładami unikatowych doświadczeń w czyszczeniu.

Nasi odbiorcy

Ofertę szkoleniowo-seminaryjną BRA kierujemy do:

 • rzemieślników i firm rzemieślniczych oraz ich pracowników

 • architektów i inwestorów

 • konserwatorów zabytków

 • właścicieli i pracowników firm konserwatorskich

 • pracowników zarządów budów oraz

 • pracowników Grupy RemmersNagroda Bernharda Remmersa

Nagroda Bernharda Remmersa przyznawana jest co dwa lata za wybitne osiągnięcia w zakresie rzemieślniczej konserwacji zabytków i historycznych budowli. Zwycięzców typuje eksperckie jury upoważnione przez Akademię im. Bernharda-Remmers-Akademie. Zachowanie dóbr kultury architektonicznej wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej i produktów zaawansowanych technologii, ale również sprzyjającego społecznego oddźwięku.Więcej informacji na stronie
www.bernhard-remmers-akademie.de

Bernhard-Remmers-Akademie (Akademia Bernharda Remmersa)
Europäisches Institut für handwerkliche Bauwerkerhaltung
und Baudenkmalpflege gemeinnützige GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen, Niemcy
Telefon: + 49 5432-83-8 68
Faks:  + 49 5432-83-7 45
E-mail: info@bernhard-remmers-akademie.de

FAQ

Kto jest organizatorem Seminarium?

Ile kosztuje udział w Seminarium?

Co obejmuje opłata za Seminarium?

W jakim terminie odbywa się Seminarium?

Jak mogę zgłosić swój udział na Seminarium?

Do kiedy można zgłaszać udział w Seminarium?

Skąd będę wiedzieć, że zgłoszenie zostało przyjęte?

Jak dokonać płatności za uczestnictwo w Seminarium?

Czy można zrezygnować z udziału w Seminarium?

Czy można zamienić uczestnika, który jest z tej samej firmy?

Czy zostanę poinformowany/a jeśli Seminarium zostanie odwołane?

Gdzie odbywa się Seminarium/ lokalizacja?

Przyjeżdżam samochodem, czy mam możliwość zaparkowania?

Nie znam niemieckiego. Czy wykład będzie tłumaczony?

Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa?

Czy w cenie Seminarium zagwarantowany jest nocleg?

Mam pytanie. Do kogo mogę się zgłosić?